Bølgekraft – fremtidens energiform

 

Vi har brug for bølgekraften

Det er bydende nødvendigt at udvikle, anvende og justere nye vedvarende energi-kilder, fordi elforbruget på globalt plan stiger:

  •  Flere lande lukker A-kraftværker og satser samtidig på brint- og el-biler – og vil på sigt forbyde benzin- og dieselbiler.
  •  Selvom der pt. i Danmark hverken satses på brint- eller el-biler og vi endnu ikke har fået gennemført vores elektrificering af hele jernbanenettet, stiger vores strømforbrug og strømforbruget vil stige voldsomt, når de fire nye datacentre åbner.
  • Basisfremskrivningerne for Danmarks CO2-udledning viser frem mod 2030 stigning trods det, at her ikke er taget højde for CO2-reduktionsmål på 39 % frem mod 2030. Mål, som Danmark har forpligtiget sig til at opfylde ifm. ratificeringen af COP 21-aftalen.